mgr Waldemar Wójcik

KOMORNIK SĄDOWY przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu

 Wnioski do pobrania w sprawach alimentacyjnych


 
 
 

 

 
Proszę wskazać rodzaj zaświadczenia oraz:

- w przypadku Funduszu Alimentacyjnego, które dwa miesiące ma obejmować zaświadczenie

- w przypadku Świadczenia Rodzinnego, jaki okres ma obejmowac zaświadczenie

- w przypadku Dodatku mieszkaniowego, które trzy miesiące ma obejmować zaświadczenie

- w przypadku Innego zaświadczenia, w jakim celu i za jaki okres ma być wystawione zaswiadczenia


Razem z wypałnionym wnioskiem należy złożyć oryginał wyroku podwyższającego/ obniżającego ratę alimentacyjną


Przejdź do: